• 11. november 2015

Dansk Drone Kompagni ApS lancerer på Kortdage 2015 i Herning en ny ydelse -  trafikanalyse på baggrund af data fra droner.

Data fra en drone i 80 meters højde giver nye indsigter som man ikke kan opnå ved traditionelle metoder på jorden (f.eks. spoler, slanger, video, wifi eller manuelle observationer). Nedenfor ses uddrag af en analyse fra en rundkørsel i Roskilde.

Udover hastighed, acceleration og klassifikation som kan ses på eksemplet ovenfor, kan der også produceres en mere traditionel ’origin-destination matrix’, ligesom der kan laves meget detaljeret analyse på de enkelte trafikanters opførsel i rundkørslen.

Denne nye ydelse er resultatet af et samarbejde med det tjekkiske firma DataFromSky, som vi har indgået partnerskab med om at tilbyde denne ydelse til vores kunder i Danmark. Kombinationen af DataFromSky’s avancerede software og vores kompetence og kapacitet indenfor droneflyvning i hele Danmark åbner nye muligheder for både kommuner og virksomheder med speciale i trafikanalyse.

Tilbage til nyhedsoversigt