Software

Ortomatic

 • Målfaste fotos
 • Situationsplan og tegninger
 • Tegn din digitale byggepladsplan
 • Print fra PDF eller del via link

Læs mere

Video Map

 • Få overblik med video
 • Se din dronevideo på et kort
 • Knyt kommentarer til videoen
 • Print rapport til brug i marken

Læs mere

Inspecto

 • Taginspektion med drone
 • Få ét samlet billede af dit tag
 • Skriv kommentarer til billedet
 • Print rapport til brug på taget

Læs mere

Ortomatic

Med Ortomatic får du målfaste dronefotos (for eksempel optaget hver 14. dag eller månedligt) som sammenstilles med tegninger, situationsplaner, højdemodeller mm. fra dit område.

Kortmaterialet kan yderligere beriges med skråfotos i form  af panoramaer fra dronen eller med billeder fra byggepladsen. Det er også muligt at uploade billeder fra telefonen direkte til kortet. Billederne gemmes pr. dato.

Ortomatic fungerer som dialogredskab på byggepladsen. Aktuelle fotos oppefra gør det let at sikre, at alle har samme overblik og forståelse på møder.

Derudover giver Ortomatic god dokumentation af byggeprocessen. Alle elementer gemmes med dato. Rettigheder til data overgår altid til dig som kunde – også efter byggeriet er taget i brug.

Den digitale byggepladsplan

På byggepladser med en obligatorisk plan for sikkerhed og sundhed (PSS) skal byggepladsplanen løbende opdateres. Men ofte er det tidskrævende.

Med Den Digitale Byggepladsplan kan du selv indsætte elementer som kran, skurvogne, førstehjælp, samt adgangsveje mm. på kortet over din byggeplads. Du kan også skrive kommentarer til de elementer, du indsætter.

Den opdaterede digitale byggepladsplan kan printes ud (PDF) og alle dine digitale byggepladsplaner gemmes med dato for at sikre dokumentation til myndigheder mm.

Priseksempel Ortomatic

 • Droneflyvning af byggeplads
 • Processering af målfast ortofoto
 • Indarbejdelse af situationsplan
 • Licens til Ortomatic og Digital Byggepladsplan i 3 mdr
 • Arkiv-adgang til alle data – ikke muligt at opdatere

Kr. 9.500,-

Video Map – dronevideo på kort

Video fra droner giver mange detaljer, men filerne bliver ofte store og det kan være svært at se, hvor præcis i et område, en fejl optræder. Ude på stedet er video ikke så let at anvende.

Med Video Map har vi løst det problem. Din dronevideo bliver geo-refereret - og dronens position vises så på et kort.

I videoen kan du nu annotere fejl og mangler. Enten med foruddefinerede kategorier eller med fritekst. 

Når du har fundet de områder, der skal ses næmere på, kan du printe (PDF) en rapport, som kan anvendes i felten.

Priseksempel Video Map

 • 4K videooptagelse af to km åløb
 • video sammenstilles med kort
 • licens til VideoMap (3 mdr.) 
 • mulighed for at annotere/kommentere i video
 • PDF-rapport med annoteringer

Kr. 9.500,-

Inspecto – registrering af skader

Vi har udviklet Inspekto til inspektion af tage og facader på ejendomme og til registrering af fejl og mangler.

Med redskabet får du ét samlet overblik, fordi vi sætter de mange dronebilleder sammen til én tagside pr. billede. Billederne er i høj opløsning, så det er let at zoome ind på detaljer.

I Inspecto kan du registrere de skader/mangler du finder – enten i fritekst eller med foruddefinerede kategorier. Efterfølgende kan du printe en rapport (PDF), så data kan anvendes i felten.

Når arbejdet afsluttes har du med Inspecto et arkiv over dine registreringer. Du har nemlig fuld adgang til data også efter udløb af din licens, dog er det ikke muligt (uden licens) at tilføje nye kommentarer.

Priseksempel Inspecto

 • droneflyvning af tagside
 • processering af billeder 
 • licens til Inspecto i 3 mdr
 • annontering af fejl og mangler
 • PDF-rapport med annoteringer
 • arkiv-adgang til alle data

Kr. 9.500,-