• 23. maj 2018

Hans Hansen fra Dansk Drone Kompagni er valgt som formand for Droneudvalget i Geoforum. 

Udvalget har blandt andet til formål at vise potentialet ved anvendelse af droner blandt offentlige myndigheder, forsyningsselskaber og private virksomheder. På hjemmesiden om udvalgets arbejde hedder det:

"... tiden er kommet til, at fokus flyttes fra begejstringen over de mange teknologiske muligheder til den reelle værdiskabelse, som droner kan bidrage til. Det kan eks. være i form af opsamling af højdedata efter et afsluttet vejbyggeri som supplement til den nationale højdemodel. Eller nær-realtids monitorering af store anlægsprojekter for at dokumentere fremdrift såvel som at sikre, at ejendoms­grænser overholdes af entreprenøren. Der er masser at tage fat på for udvalgets medlemmer." 

Der er 8 medlemmer af udvalget, som alle har kompetencer og stor viden om droner i praksis. Medlemmerne kommer fra virksomheder, kommuner, beredskab, universiteter og styrelser.

Du kan læse mere om udvalgets sammensætning og kommisorium her på Geoforums hjemmeside.

Tilbage til nyhedsoversigt