Kortlægning

Et af vores specialer er produktion af detaljeret og opdateret kortmateriale.

Som en af de få droneoperatører i Danmark flyver vi også med fastvingede droner og kan derfor kortlægge store arealer.

Software fra markedsledende udviklere
Den digitale fotogrammetri sker med markedsledende software fra schweiziske Pix4D, som vi er i løbende kontakt med vedr. specifikke projekter og uddannelse.

OrtoTool
Vi tilbyder derudover vores kunder brug af vores egne softwareprodukter - OrtoTool - når de skal arbejde med ortofoto og andet billedmateriale etc.

Hosting kan vi varetage 100% eller vi kan være behjælpelige med opsætning i AWS, Azure eller egen IT-infrastruktur.