Kortlægning og 3D

Et af vores specialer er produktion af detaljeret og opdateret kortmateriale.

Som en af de få droneoperatører i Danmark flyver vi også med fastvingede droner og kan derfor kortlægge store arealer.

Den digitale fotogrammetri sker med markedsledende software fra schweiziske Pix4D som vi er i løbende kontakt med vedr. specifikke projekter og løbende uddannelse.

OrtoTool
Vi tilbyder vores kunder brug af vores eget softwareprodukt - OrtoTool - når de skal arbejde med ortofoto og anden billedmateriale etc. Hosting kan vi varetage 100% eller vi kan være behjælpelige med opsætning i AWS, Azure eller egen IT-infrastruktur.